Categorii de membri

a. Membri asociați – membrii care aderă la prevederile prezentului statut ulterior fondării Asociației, cu drept de vot în cadrul Adunării Generale și care își plătesc taxa de înscriere în Asociație și cotizația de membru anuală;
b. Membri de onoare – calitate pe care o dobândesc persoanele fizice sau juridice care sprijină sub diferite forme Asociația, în special din punct de vedere financiar sau care sunt în măsură să aducă servicii deosebite Asociației în vederea realizării scopului său. Membrii de onoare au drept de vot consultativ în cadrul Adunării Generale, prin reprezentanții lor;
c. Membri susținători – calitate pe care o dobândesc persoanele fizice sau juridice care aderă la scopul Asociației și care sprijină moral și material Asociația în vederea atingerii obiectivelor sale, fără drept de vot, ci doar de participare în cadrul Adunării Generale prin reprezentanții acestora, cu obligația la plata taxei de înscriere în Asociație.