ROMANIAN RIVER TRANSPORT CLUSTER desfășoară activităţi de tipul:

a. Promovarea cercetării, dezvoltării și inovării în domeniul naval;
b. Facilitarea cooperării între organizațiile partenere în cadrul clusterului și toate categoriile de organizații/agenți economici/persoane fizice afectate de activitatea acestuia și de activitățile desfășurate în cadrul Coridorului de Transport Pan-European VII – “Dunărea” și a transportului maritim din zona Marii Negre;
c. Promovarea unei abordări multiculturale, multidisciplinare și trans-sectoriale în domeniul transporturilor ecologice de mărfuri ;
d. Susținerea dezvoltării transnaționale și interoperaționale a Coridoarelor Pan-Europene de Transport;
e. Susținerea utilizării instrumentelor, tehnicilor și acțiunilor pilot pentru dezvoltarea interactivă și transnațională a mediului economic în domeniul transporturilor navale;
f. Îmbunătățirea interoperabilității și intermodalității transporturilor de marfă, utilizând modurile de transport: naval, rutier și feroviar, inclusiv armonizarea procedurilor de transport transnațional;
g. Dezvoltarea de instrumente IC&T pentru planificarea intermodală a transporturilor de mărfuri, care să susțină minimizarea impactului la nivelul mediului înconjurător;
h. Susținerea integrării ofertei de educație cu nevoile mediului de afaceri în domeniul transporturilor ecologice de mărfuri;
i. Susținerea organizării de evenimente, conferințe și târguri cu impact național și internațional în domeniul transportul intermodal ecologic de mărfuri, în scopul conectării membrilor clusterului cu piața națională și globală;
j. Dezvoltarea unor noi competențe necesare operării în domeniul transportului naval și al serviciilor adiacente, menținerea resursei umane cu înaltă calificare în mediul de afaceri în domeniul transporturilor ecologice de mărfuri;
k. Încheierea unor parteneriate în domenii comune de lucru cu alte clustere din ţară şi străinătate cu acelaşi domeniu de activitate pentru realizarea unui transfer de expertiză și elaborarea unor proiecte de anvergură comune;
l. Organizarea de programe de formare, calificare și perfecționare deschise personalului de specialitate al membrilor clusterului;
m. Asigurarea colaborării și cercetării, între mediul universitar, institute de cercetare și companii;
n. Cooperarea cu parteneri strategici din plan local, regional, național și transnațional, inclusiv autorități publice, centre de cercetare, poli de competitivitate, alte clustere din țară și străinătate din domeniul naval;
o. Sprijinirea întreprinderilor pentru a răspunde cerinţelor de protejare a mediului;