ROMANIAN RIVER TRANSPORT CLUSTER

a fost creat cu scopul de a contribui la promovarea și dezvoltarea unei politici industriale, la nivel național și european în domeniul naval, prin intermediul cooperării între diverșii actori din sectorul transporturilor ecologice fluviale și prin intensificarea contactelor, a schimbului de informații și de idei, respectiv prin desfășurarea de activități comune în ce privește inovarea și spiritul antreprenorial în sectorul transporturilor ecologice fluviale.

Oportunitati

Promovarea parteneriatelor de natură comercială si promovarea transferului transnaţional de tehnologie şi al inovării la nivel european.

Inovare

Implementarea strategiei bazata pe inovare defineşte clusterul ca fiind un grup de firme, actori economici conecşi şi instituţii localizate într-o proximitate geografică şi care au ajuns la gradul de mărime necesar dezvoltării de expertiză specializată, servicii, abilităţi şi furnizori.

Competitivitate

„Polul de competitivitate” este o asociere de întreprinderi, organizaţii de cercetare-dezvoltare şi formare profesională, ce acţionează în parteneriat pentru a pune în aplicare o strategie comună de dezvoltare.